Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Τι αλλαγές φέρνει στα εργασιακά το αναθεωρημένο Μνημόνιο

Κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και αναβάθμιση της διαιτησίας, προβλέπει μεταξύ άλλων το αναθεωρημένο Μνημόνιο στο μέτωπο των εργασιακών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης θα πρέπει οι υπάρχοντες νόμοι να κωδικοποιηθούν σε έναν κώδικα εργατικού δικαίου, το πρώτο σχέδιο του οποίου θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι τον Μάιο του 2018.
Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας... 


βάσει της τεχνικής βοήθειας που παρέχει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Το εν λόγω σχέδιο αποβλέπει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, αναθεωρώντας το σύστημα κινήτρων για την προώθηση της μετάβασης στην επίσημη οικονομία, ενισχύοντας την ικανότητα του ΣΕΠΕ, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και βελτιώνοντας τη γνώση και την ικανότητα ανίχνευσης του φαινομένου. Έως τον Μάιο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δυνατότητα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, του ΣΕΠΕ, του ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του ΕΦΚΑ και της ελληνικής αστυνομίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ακόμη, έως τον Μάρτιο θα πρέπει να σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τις τρέχουσες διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Αφού λάβει υπόψη μια ανεξάρτητη νομική έκθεση και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να θεσπίσει όλα τα αναγκαία μέτρα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
Τέλος, το αναθεωρημένο Μνημόνιο προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού αντιπροσωπευτικότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων έως τον Μάρτιο. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, θα πρέπει να αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας των συμβάσεων.


Aπο: CNN.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους