Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΡΚΟ - Η πρόταση που κατατέθηκε δεν προσεγγίζει σε τίποτα την πρόταση των εργαζομένων

Στο ηλεκτρονικό  μας ταχυδρομείο λάβαμε και δημοσιεύουμε:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ


ΕΔΡΑ: ΛΑΡΥΜΝΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 106/84

ΑΡ. ΤΗΛ.: 2233041403 /44437

ΑΡ.ΦΑΞ: 2233041164

somatiolarcosel@gmail.com

Αρ. Πρωτ.: -77- ΛΑΡΥΜΝΑ: 15-02-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε για την ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, μετά τη συνάντησή μας με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Σ.Σ.Ε η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10-02-2017:

Από την πλευρά της η εταιρία μέσα από την πρότασή της, αρχικά μας επισήμανε πως η σύμβαση θα πρέπει να βασιστεί στους ακόλουθους άξονες:

1) Ενιαίοι Κανόνες Μισθοδοσίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

2) Ομαδοποίηση Επιδομάτων. - 3) Εξορθολογισμός του ΠΡΙΜ Παραγωγής.1) ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2007: (Προτείνουν την ομαδοποίηση του προσωπικού σε δύο κατηγορίες):

Εργατοτεχνικό προσωπικό - Υπαλληλικό προσωπικό.

Ο Βασικός Μισθός της νέας Ε.Σ.Σ.Ε θα βασίζεται στον Β.Μ. της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε και θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα χρονοεπιδόματα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε , όπως αυτά καθορίζονται από αυτή.


2) ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:

Προτείνουν την ομαδοποίηση επιδομάτων που υφίστανται σήμερα στο ΣΕΛ , ανάλογα με το τμήμα και τη θέση εργασίας. Ενώ δε θα καταργηθούν τα επιδόματα συζύγου , ανθυγιεινού και βάρδιας. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα προκύψει ο ακόλουθος πίνακας επιδομάτων:


ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ :

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΝΘ/ΝΟ: Α΄ (Π2 & Σ2) - Β΄ (Τμημάτων εντός εργοστασίου) – Γ΄ (Λοιπών Τμημάτων).


ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: (Π2 – Σ2) – (Π1-Π3-Σ1-Σ4-ΣΓ-ΠΗ) - (Π0-PEL-ΑΦ-ΧΗ-ΣΟ-ΟΣ-Σ4-ΜΥ).


ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ Α΄ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ Β΄ - ΕΠΙΣΤΑΤΗ – ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , Γ/Φ , Χ/Μ- ΟΔΗΓΟΥ – ΗΛΕΚ/ΤΗ – ΜΗΧ/ΤΗ.
 
Με βάση τα παραπάνω επιδόματα και το βασικό μισθό θα προσδιορίζεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Επίσης , μας επισήμαναν ότι αν οι σημερινές τακτικές αποδοχές ορισμένων εργαζομένων είναι μεγαλύτερες από αυτές που θα προκύψουν με βάση τα δεδομένα της νέας Ε.Σ.Σ.Ε , δε θα υπάρχει περικοπή αλλά θα υπολογίζεται ως προσωπική διαφορά.


3) ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Για το Πριμ Παραγωγής μας είπαν θα μεταβληθεί ο τρόπος υπολογισμού μόνο ως την τιμή του νικελίου. Δηλαδή: Α΄ ΠΡΙΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ:


Μέση τιμή Νικελίου (τριών μηνών) : Ποσότητα Παραγωγής: ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΜΕΧΡΙ 14.000 €/τον Άνω των 1.000τ.μ. 0+1% ανά 100τ.μ.

ΑΠΟ 14.000-15.000 Άνω των 1.000 1,5+1% ανά 100

ΑΠΟ 15.000-16.000 Άνω των 1.000 3+2% ανά 100

ΑΠΟ 16.000-17.000 Άνω των 1.000 4+2,375% ανά 100τ.μ.

ΑΠΟ 17.000-18.000 Άνω των 1.000τ.μ. 5+2,75% ανά 100 τ.μ.

ΑΠΟ 18.000-19.000 ΄΄ ΄΄ 6+2,75% ΄΄

ΑΠΟ 19.000-20.000 ΄΄ ΄΄ 7+2,75% ΄΄

ΑΠΟ 20.000-21.000 ΄΄ ΄΄ 8+2,75% ΄΄

ΑΠΟ 21.000-22.000 ΄΄ ΄΄ 9+2,75% ΄΄

ΑΠΟ 22.000-23.000 ΄΄ ΄΄ 10+2,75% ΄΄

ΑΠΟ 23.00 € / τον. Άνω των 1.000 τ.μ. 11+2,75% ανά 100 τ.μ.


Επίσης, πρότειναν για μηνιαία παραγωγή μεταξύ 901 – 1000 τον. να χορηγείται κατ΄ αναλογία Bonus 0-11% , κλιμακούμενο σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα όσον αφορά την τιμή του νικελίου.Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 

Αυτή είναι η πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή που έχει διορίσει η Διοίκηση για την διαπραγμάτευση της Ε.Σ.Σ.Ε. Όπως θα δείτε στους παραπάνω πίνακες είναι η χειρότερη πρόταση που έχει καταθέσει Διοίκηση της εταιρίας για να διαπραγματευτεί μαζί με τους εργαζόμενους. Θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι η Διοίκηση της εταιρίας στην ΗΜΕΡΙΔΑ που είχε γίνει , είχαν δεσμευτεί και οι δύο (Πρόεδρος – Δ. Σύμβουλος) , ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές σε κεκτημένα ετών! Δυστυχώς μας επιβεβαιώνουν αυτά που έχουμε γράψει όλο αυτό το διάστημα και για την άσκηση διοίκησης που κάνουν στην εταιρία.


Εμείς οι εργαζόμενοι , ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΑΜΕ αυτή την πρόταση , η οποία ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!

 • Ποτέ μέχρι σήμερα η εταιρία δεν είχε προτείνει Αρχικό Βασικό Μισθό της τάξης των 26,18€ που αντιστοιχεί στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας!!!
 • Το ποσοστό των 3ετιών που πρότεινε η εταιρία είναι τρεις τριετίες με 10% για τους Υπαλλήλους (σύνολο 30%) και έξι τριετίες με 5% για τους Εργάτες (Σύνολο 30%) . Αυτά είναι τα ποσοστά της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 • Το ΠΡΙΜ θα δίνεται βάσει της παραπάνω κλίμακας από τις 14.000€/τον , οπότε κάτω από τις 14.000€/τον το πριμ θα είναι μηδαμινό . Να σημειώσουμε εδώ ότι η τιμή των 14.000€/τον στο Business Plan της εταιρίας είναι απαγορευτική για την επόμενη 3ετία. Ούτε στο καλύτερο σενάριο δεν αναφέρεται! Ακόμα , κύριοι της Επιτροπής , σας πληροφορούμε ότι στη Διαιτητική Απόφαση η κλίμακα του Πριμ αναλύεται με δολάρια και όχι με ευρώ !!!! ( Σήμερα που μιλάμε οι 14.000€ είναι περίπου 14.800 δολάρια ) !!!

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι οι συνάδελφοι από το 2007 και μετά με βάση την συγκεκριμένη πρόταση όχι μόνο δεν δικαιούνται στην πλειοψηφία τους να λάβουν , αλλά θα δώσουν κιόλας !!!!!!

Η πρόταση που κατατέθηκε δεν προσεγγίζει σε τίποτα την πρόταση των εργαζομένων.

Είπαμε στην Επιτροπή ότι η πρόταση των εργαζομένων είναι Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ 2012 , με αυτή την πρόταση έχουμε την εξουσιοδότηση να συζητήσουμε και καλέσαμε την Επιτροπή να αποσύρει την παραπάνω πρόταση και να έρθει με την πρόταση των εργαζομένων.                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Α. ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ    ΑΓΓ. ΓΚΙΩΝΗΣ
5 σχόλια:

 1. Ποιοι είναι οι ενιαίοι κανόνες μισθοδοσίας 26,18 όλοι. Καλά δεν ντρέπεστε. Δηλαδή 500,00 ευρώ χωρίς το πριμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αριστερες προτάσεις. Μισθόι πεινας, χωρις ουσιαστικά πριμ, με τα μίσα ποσοστά τριετίων. Οτι ακουγαμε τόσο καιρό από τους παπαγάλους ήταν ψεματα.Που έιναι οι τριετίες και οι μισθοι που εταζαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στην ημεριδα εσκιζαν τα πουκαμισα. Σημερα δεν είναι μονο οι περικοπες (οι οικονομολογοι χωρις πριμ μεχρι τις 15.000) αλλα και ο νεος βασικος 26,18. Νεα μοδα. Ποιος το σκέφτηκε; Εργατης με 26,18 ... τα συμπερασματα δικά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αντι να κοιταξουν την παραγωγη, εχουν μια βδομαδα με τους καθαρισμους λογω του υπουργου. Δειτε τους εργαζόμενους και εργοστασιο και αφήστε τις περικοπες. Φτάνει το δούλεμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπομονη λιγο στο τελος θα κανουμε ταμειο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους