Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 60 plus+

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Οπως γνωρίζετε μετά από μια μακρά περίοδο (σχεδόν ενός έτους) χαμηλών τιμών νικελίου στα περίπου 14.000
$/τόνο και ως εκ τούτου δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ζημιών νια την Εταιρία μας, τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του νικελίου, η οποία τείνει να σταθεροποιηθεί στα περίπου 18.500 - 19.000 $/τόνο.
Προκειμένου η Εταιρία μας, αφ' ενός να βελτιώσει, στο μέτρο του δυνατού... 


την οικονομική της θέση και ως εκ τούτου και το εισόδημα των Εργαζομένων της, και αφ' ετέρου να προσπαθήσει να αποσβέσει μέρος του τεραστίου ποσού των συσσωρευμένων ζημιών της που δείχνουν μια κακή και επισφαλή εικόνα της Εταιρίας, παρουσίασα την Παρασκευή 12.09.2014, στους υπεύθυνους του Εργοστασίου, τον νέο ημερήσιο στόχο παραγωγής σε τόνους, που ακούει στο Νούμερο 

                                   60 plus 

και του οποίου επισυνάπτεται η γραφική του απεικόνιση προς γνώση σας.
Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος αυτός, που σημειωτέον πιστεύω είναι και εφικτός και αναγκαίος νια την ανάκαμψη και ανάπτυξη της Εταιρίας και την βελτίωση του εισοδήματος των Εργαζομένων της, χρειάζεται και την δική σας συμβολή,
συνεργασία και υποστήριξη στους υπεύθυνους» του Εργοστασίου, για τον εφοδιασμό της παραγωγής, όχι μόνο με τις απαραίτητες ποσότητες αλλά και τις κατάλληλες ποιότητες μεταλλευμάτων.
Επομένως ζητώ από όλους σας σε μια γενική πανστρατιά, όπως επικοινωνήστε, συνεργασθείτε και συντονισθείτε μεταξύ σας (Εργοστάσιο και Μεταλλεία) στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ να πετύχουμε τον ανωτέρω στόχο και να βελτιώσουμε έτσι την οικονομική θέση της Εταιρίας και των Εργαζομένων της και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μελλοντικές επενδύσεις στο Εργοστάσιο και τα Μεταλλεία για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού τους.
Αναμένω την κατανόηση και την συνεργασία όλων σας στο κορυφαίο αυτό ζήτημα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους