Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Λάρκο - Εκδικάζεται στο Ευρωπαικό Δικαστήριο η προσφυγή κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.

Πρόκειται για μία υπόθεση, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013, όταν η Επιτροπή άρχισε να ερευνά ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ, που είχε λάβει το Δημόσιο την περίοδο 2008-2010, όπως αύξηση κεφαλαίου και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων.
Την ερχόμενη Πέμπτη 26 Ιανουαρίου εκδικάζεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή της ΛΑΡΚΟ κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρώτη που αφορά στην επιστροφή στο δημόσιο 136 εκατ. ευρώ πλέον τόκων ως  παράνομη κρατική ενίσχυση και η δεύτερη, κατά  απόφασης που θεωρεί ότι το ποσόν αυτό θα βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ,  ακόμα και αν πουλήσει περιουσιακά της στοιχεία. 
Πρόσφατα μάλιστα, η Ευρωπαική Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστηρίο για την υπόθεση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων στη ΛΑΡΚΟ.
Πρόκειται για μία υπόθεση, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013, όταν η Επιτροπή  άρχισε να ερευνά  ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ, που είχε λάβει το  Δημόσιο την περίοδο 2008-2010, όπως αύξηση κεφαλαίου και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων. Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση, όπως απαιτούσαν οι κανόνες της ΕΕ, με αποτέλεσμα η  Κομισιόν να θεωρήσει  ότι προσέδωσαν στην επιχείρηση αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Η ΛΑΡΚΟ βάλλει κατά της απόφασης αυτής στην υπόθεση Τ-423/14, η οποία έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στο Δικαστήριο στις 26/1/17.
Εξάλλου, τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν: το μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς. Σε χωριστή απόφαση (SA.37954), η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει τη ΛΑΡΚΟ.
Η ΛΑΡΚΟ βάλλει και κατά της απόφασης αυτής στην υπόθεση Τ-412/14.
Η εταιρία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρισμού στη χώρα μας,  έχει ζημιές και αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας καθώς το κόστος παραγωγής της, περί τα 14.000 δολ/τόνο είναι υψηλότερο από τις διεθνείς τιμές του νικελίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME-περίπου 9.780 δολ/τόνο τρίμηνα συμβόλαια, 20/1/17).
Πρόοφατα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε νέα σύμβαση προμήθειας με τη ΛΑΡΚΟ, η οποία προβλέπει τιμολόγιο ηλεκτρισμού στα 37 ευρώ/ ΜWh, από 58 ευρώ/MWh, κίνηση που εκτιμάται ότι θα μειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής της μεταλλουργίας, ανοίγοντας το δρόμο για μία νέα προσπάθεια εύρεσης επενδυτή. 
Μάλιστα, η εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να παρουσιάσει  business plan για τη μείωση του κόστους παραγωγής της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους