Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Νέα παράταση για την ΕΓΣΣΕ. Από τρείς σε έξι μήνες η μετενέργεια για όλες τις ΣΣΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α' 2-7-15), παρατείνεται η ισχύς της από 26/3/2014 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει συναφθεί νέα ΕΓΣΣΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η ισχύς της ΕΓΣΣΕ συμπεριλαμβανομένης της μετενέργειας των τριών μηνών, ήταν μέχρι 31/3/2015 και μετά από την πρώτη παράταση η ισχύς της έληγε στις 30/6/2015.
 
 
 
 
 
 

Επίσης σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο,  οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.
 
Επανήλθε δηλαδή η μετενέργεια των ΣΣΕ στους εξι μήνες, η οποία ως γνωστόν είχε μειωθεί  στους τρείς μήνες με το Ν.4046/2012 και την την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012
 
 
 
Απο: ergasiaka-gr.net
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΛΑΡΚΙΚΑ ΝΕΑ - Οι ειδήσεις σε τίτλους